orde: Pelecaniformes - familie: Ardeidae - soort: Egretta garzetta

geluid:


verspreiding:
biotoop: lagunes, meren, plassen en rivieren
voedsel: vissen, insecten, weekdieren en kikkers.
nest: in dicht moerasbos eieren:
populatie:
lengte: 55 tot 65 cm