orde: Pelecaniformes - familie: Ardeidae - soort: Ardeola ralloides

geluid:


verspreiding:
biotoop:  rivierdalen, meren, irrigatiekanalen, sloten en rijstvelden maar met een voorkeur voor rijk begroeide zoetwatermoerassen.
voedsel:
nest: in kleine kolonies in bomen en struikgewas in moerasgebieden eieren:
populatie:
lengte: 40 tot 49 cm