orde: Piciformes - familie: Picidae - soort: Dendrocopos medius

geluid:


verspreiding:
biotoop:
voedsel: insecten, larven en spinnen
nest: eieren:
populatie:
lengte: