orde: Anseriformes - familie: Anatidae - soort: Anas strepera

geluid:


verspreiding:
biotoop:
voedsel:
nest: eieren:
populatie:
lengte: 50 cm