Home Sitemap Contact Reisverslagen ZoekenTerugvorigevolgende

orde: Charadriiformes - familie: Scolopacidae - soort: Numenius arquata

geluid:


Verspreiding: een wijd verspreide palearctische vogelsoort die voorkomt in het boreale en gematigde klimaatgebied
Biotoop: broedt in zowel open agrarisch gebied als in droge,open natuurgebieden
Voedsel: regenwormen, kreeftachtigen, schelpdieren
Nest: een met gras bekleed kuiltje in lage begroeiing
Eieren: 4
Lengte: 50 tot 60cm
Populatie: 1.600.000 vogels