orde: Strigiformes - familie: Strigidae - soort: Asio flammeus

geluid:


verspreiding:
biotoop: moerassen, graslanden en agrarisch cultuurland.
voedsel: kleine knaagdieren en jonge vogels
nest: op de grond gebouwd in een ondiepe kuil eieren:
populatie:
lengte: 38 cm