orde: Pelecaniformes - familie: Treskiornithidae - soort: Bostrychia hagedash

geluid:


verspreiding:
biotoop:  rivier- en beekgeleidend bos en vochtige graslanden.
voedsel: wormen, slakken andere weekdieren en waterinsecten.
nest: eieren:
populatie:
lengte: 76 cm