Home Sitemap Contact Reisverslagen ZoekenTerugvorigevolgende

orde: Ciconiiformes - familie: threskiornithidae - soort: Threskiornis aethiopicus

Heilige Ibis

geluid:


Verspreiding: Afrika, Madagaskar, Irak
Biotoop: ondiep drasland aan de kust of in het binnenland
Voedsel: vis, kikkers en insecten
Nest: nestelt in kolonies in bomen
Eieren:
Lengte: 65 tot 89cm
Populatie: